Teated

PUHKUSED

Perearstid:

– Tiina Josua: 25.06 – 12.07; 30.10-15.11

– Sirje Sirotkina: 08.07 – 26.07; 12.08 – 28.08

– Anu Jõemägi: 10.06 – 21.06; 05.08 – 23.08

– Helle Võsu: 25.06 – 05.07; 29.07 – 05.08; 21.10 – 01.11

Pereõed:

– Ilo Rätsep: 25.06 – 19.07; 28.10 – 01.11

– Kersti Tenn: 17.06 – 21.06; 08.07 – 26.07; 08.10 – 16.10

– Pille Soon: 03.06 – 07.06; 22.07 – 15.08; 25.11 – 29.11

– Silvia Vähter: 25.06 – 05.07; 29.07 – 22.08

– Eli Laidinen: 08.07 – 04.08; 02.09 – 06.09; 21.10 – 25.10

– Maie Kaldaru: 05.08 – 30.08; 04.11 – 08.11

 

 

VAATA, MILLAL JÄTTA LAPS LASTEAIAST KOJU:

Millal jätta laps lasteaiast koju?

RAKVERE LASTE TERVISEKESKUS 3.AASTAT PARIMATE PEREARSTIPRAKSISTE HULGAS

Tänavu said kvaliteedimärgise 85 perearstipraksist. Tunnustus anti üle 21. septembril Tartus Eesti perearstide seltsi aastakonverentsil.

Parimad praksised selgitati välja perearstide seltsi koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. Praksiste hindamisel võeti arvesse nii kliinilist kui korralduslikku mõõdet – hinnati näiteks praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.

Kvaliteetse perearstikeskuse (A-taseme) autasu
Kvaliteetse perearstikeskuse (A-taseme) autasu

Vaata ka: https://tervis.postimees.ee/6407131/selgusid-parimad-perearstikeskused-kas-sinu-arst-on-nende-hulgas

OOTAME PRAKTIKANTE!

Oleme praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ning Tartu Ülikooli arstitudengitele. Medõdede praktika koordinaator Rakvere Laste Tervisekeskuses on õde Pille Soon, kelle poole saab pöörduda meilitsi – pillesoon@rakvereperearst.ee – või telefoni teel numbril 3278343. Arstitudengite praktikaga tegeleb perearst Anu Jõemägi (ühenduse saamiseks palume helistada tel 3278343 või kirjutada keskuse üldmeilile lastetk@neti.ee)       

NAKKUSHAIGUSTE TERVISEKONTROLLIS ON ALATES 2017.A JÕUSTUNUD UUED MUUDATUSED!

Alates 2017.a jõustusid muudatused nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses, mis reguleerivad töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes.

Ühe olulisema muudatusena kaob sellest aastast tööandjatel kohustus saata töötaja töötamise ajal korrapärasesse tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringule. Arvestades, et töötaja võib nakatuda ning haigestuda nakkushaigusesse mis tahes ajahetkel, ei ole võimalik määrata tõenduspõhist ajaperioodi, mille jooksul on töötajate regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes otstarbekas ja vajalik.

Kuigi regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes kaob, jääb tööandjal õigus saata töötaja täiendavasse tervisekontrolli vastavalt töökoha riskihindamise tulemustele.

Tervisekontrolli läbimine on jätkuvalt nõutav järgmiste valdkondade esindajate puhul:

– toidu ja joogivee käitlemine või toidu ja joogiveega kokkupuude

– loomapidamine ja vahetu kokkupuude põllumajandusloomade ja loomsete saadustega

– õpetajad ja lasteasutuste töötajate ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad

– abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad

– tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad

– kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad

– kõikidel eelpool loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Nimetatud valdkondades töötavate isikute tervisekontroll enne tööle asumist on kohustuslik. Võrreldes varem kehtinud seadusega antakse sellest aastast volitus teha tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes lisaks perearstile ka töötervishoiuarstile.

Allikad: http://terviseamet.ee/info/uudised/u/artikkel/uuest-aastast-joustusid-muudatused-nakkushaiguste-tervisekontrollis.html

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/meedikutele/Tervisekontrolli_juhend.pdf